Więzienia UB

Chrzanów ulica Jagiellońska a Sądowa. Kiedyś pokazałem budynek, gdzie miały mieścić się więzienia UB. Dzisiaj dowiedziałem się, że również z tych cel korzystał Sąd chrzanowski. Tych cel jest w piwnicach co najmniej 10. Dowiedziałem się od starszego mieszkańca tej kamienicy, że po wojnie w jednej z cel znaleziono wnęki, w których znajdowały się skrzynie wypełnione niemieckimi hełmami z okresu II wojny światowej. Skrzynie z zawartością zabrano, wnęki zamurowano. Dzięki uprzejmości jednego z mieszkańców tego budynku udało mi się wejść do piwnic, gdzie znajdowały się metalowe,ciężkie drzwi z zasuwami i wizjerami.. Powiało grozą. To naprawdę kawał historii i ludzi,którzy z jakiegoś powodu byli osadzani w tych celach. Jednocześnie przepraszam za jakoś zdjęć. W piwnicach było naprawdę ciemno i gonił czas.Na zewnątrz widać też dawną ubikacje. Obecnie budynek jest w złym stanie technicznym. Być może uda mi się kiedyś wejść do poszczególnych cel, ale czas pokaże. Przynajmniej nie mam zamiaru odpuścić. Pozdrawiam serdecznie. Mirek Dudek